Voorwaarden Stal Rosanne Klaver
 
U dient tijdig aanwezig te zijn.
 
Er dient te allen tijde respectvol met de paarden te worden omgegaan.
 
Schade aan harnachement of caps dient te worden gemeld, zodat de veiligheid
kan worden gewaarborgd.
 
De tijd van de les gaat in vanaf het moment dat de ruiter/amazone op het paard/
pony zit.
 
Afzeggen
Een les kan tot uiterlijk 24 uur voor aanvang van de les kosteloos worden verzet
of afgemeld. Wordt een les binnen 24 uur voor aanvang afgemeld, dan wordt het
lesgeld volledig in rekening gebracht.
 
Webdesign Ensio Grafisch Buro+
voorwaarden 
 homeinstructie Freestyle  l   paarden  l  training  l  accomodatie  l  contact